TK Slavia Radonice fb
REZERVACE

Hrací řád tenisového oddílu TJ SLAVIA RODONICE

  1. Na dvorcích může hrát jen člen oddílu tenisu TJ Slávia Radonice , který má splněny povinnosti k oddílu tenisu ( zaplacené příspěvky a odpracované brigády v letošním roce) nebo hosté se smluvně pronajatými hodinami.
  2. Vstup na dvorce je povolen jen hráčům a činovníkům (rozhodčí,vedoucí) a to pouze v obuvi s rovnou a měkkou podrážkou.
  3. Na dvorcích je zakázáno kouření.
  4. Všichni členové oddílu tenisu (zaplacené čl. příspěvky) mají právo a povinnost na dvorcích kontrolovat oprávněnost užívání tenisových dvorců osobami, jejichž totožnost jim je neznámá.
  5. Před začátkem hry je nutné důkladně nakropit dvorec a upravit příslušenství.Po skončení hry je zapotřebí dvorce zamést popřípadě srovnat díry a nakropit.Dvorcem je rozuměna celá plocha od oplocení a vod. přípojky. Žádáme hráče aby při odchodu ze dvorců po sobě zkontrolovaly dvorec, odstranily odpadky a případné poškození jednotlivých částí zařízení včas ohlásili členům výboru oddílu tenisu.
  6. Účastníci provozu na dvorcích jsou tímto způsobem žádáni o dodržování zásad slušného chování a vzájemnou ohleduplnost při hře.
  7. Při větším počtu zájemců o hru mohou jednotlivá utkání trvat maximálně hodinu. Po této době je nutné ukončit rozehraný set a uvolnit dvorec pro další zájemce. Toto pravidlo neplatí pro zápasy započítávané do turnaje pro oddílový žebříček.
  8. V odpoledních hodinách po sedmnácté hodině mají při větším počtu zájemců o hru přednost dospělí před mládeží.
  9. V době soutěžních utkání a v době smluvního pronájmu není na dvorcích povolena rekreační hra. Počátek rekreační hry je možný až po konci smluvně pronajaté doby nebo ukončení celého utkaní.
  10. Tento hrací řád tenisových dvorců oddílu tenisu TJ Radonice platí bez vyjímky pro všechny členy oddílu tenisu i hosty se smluvně pronajatými hodinami. Případné rozpory při provozu na dvorcích nebo situace přesahující rámec tohoto hracího řádu je oprávněn řešit pouze výbor tenisu TJ Slávia Radonice.
TJ SLÁVIA RADONICE
Výbor oddílu tenisu
Partneři

rips

 

RADONICKÁ BESEDA

http://www.alfun.cz

www.mycomfort.cz

VKS Invest s.r.o.

TE-EN servis s.r.o.

     Pivnice u zlatého tygra

                                                                                                        Demoautoplast

 

Počasí

Meteoradar