TK Slavia Radonice fb
REZERVACE

Členské příspěvky pro rok 2019

Roční příspěvky

  • aktivní členové: 1 500,- Kč
  • děti do 15 let: 400,- Kč
  • studenti : 400,- Kč
  • neodpracované brigádnické hodiny: 1000,- Kč
  • evidenční poplatek nad 70. let: 200,- Kč

Tenisové brigády 2019
Členská schůze rozhodla, že každý člen má povinnost také odpracovat v roce 2019 10 brigádnických hodin/dospělí, 5 hodin/ děti.

Místo účasti na brigádě lze tyto hodiny zaplatit a to:

děti - 80,- Kč/1hod
dospělí - 100,- Kč/1hod